Chat Facebook

So sánh sản phẩm
  • Vietnamese Vietnamese
  • English English
  • Giỏ hàng
    Giỏ hàng của tôi (0)
    • Hiện chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng của bạn

Hướng dẫn pha món sữa tươi trân châu đường đen

Hướng dẫn pha món sữa tươi trân châu đường đen

Nguyên liệu cho cốc 500ml Đá viên: 190gr. Sốt đường đen hiệu Catcher: 20ml Sữa tươi không đường Đà Lạt milk: Hướng dẫn: cho sốt đường đen đổ quanh thành cốc, cho đá vào rồi đổ sữa tươi cho đến khi đầy cốc.
Nguyên liệu cho cốc 500ml
Đá viên: 190gr.
Sốt đường đen hiệu Catcher: 20ml
Sữa tươi không đường Đà Lạt milk:
Hướng dẫn: cho sốt đường đen đổ quanh thành cốc, cho đá vào rồi đổ sữa tươi cho đến khi đầy cốc.